Enerji Çözümleri

KOJENERASYON

Enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. Bu birliktelik, iki enerji formunun tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomiktir. Endüstriyel Kojenerasyon, daha çok sanayi tesislerinin süreçleri için gerekli olan elektrik ve ısı enerjisinin karşılanmasında; Isıtma Soğutma Amaçlı Kojenerasyon toplu yaşam alanlarında (kampüs, hastane, toplu konutlar, oteller, havaalanları vb.); Tarımsal Kojenerasyon ise seracılık ve balık üretim çiftliklerinde yaygın şekilde uygulanmaktadır. Dünyanın en gelişmiş birleşik ısı ve güç üretim teknolojisi olan Kojenerasyon, ısı ve elektriğin birlikte üretilebilmesi sayesinde yüksek verimi ve CO2 salınımını azaltmasıyla bir temiz enerji teknolojisidir. Buhar ve elektiriğin ayrı ayrı üretim tesislerinde; 1 kWhe üretimi için= 500 gr CO2 / kWhe salınımı gerçekleşmektedir. Kojenerasyon tesisleri ürettiği 1kWh elektrik enerjisi karşılığı olmak üzere en az aynı miktarda ısı enerjisi üretmektedir. Bu ısı enerjisinin ayrı üretilmesi sonucunda yaklaşık olarak 250 gr CO2 / kWh salınılmaktadır. SONUÇ : 250 gr CO2 / kWh tasarruf

GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş enerjisi temiz bir kaynaktır. Günümüzde dünyadaki en önemli çevre sorunu, atmosferdeki karbondioksit oranının artışından ve sera etkisinden kaynaklanan küresel ısınmadır. Bu nedenle Güneş Enerjisi sürdürülebilir bir özelliğe sahiptir. Elektrik kullanımın olduğu her alanda güneş enerjisi kullanılabilir. Fotovoltaik sistemler olarak adlandırılan güneşten elektrik üreten bu sistemler, güneşten gelen ve foton ismini taşıyan tanecikler ile elektrik üretimini gerçekleştirir. Fotonlar üzerlerinde belirli bir enerji taşımaktadır. Taşınan bu enerji güneş panellerinde elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Güneşten gelen enerji, paneller tarafından soğutularak sistem içerisindeki diğer elemanlara iletilmekte ve en sonunda günlük hayatta kullandığımız elektrik enerjisi ortaya çıkmaktadır.

RÜZGAR ENERJİSİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden olan rüzgar enerjisi; temiz, sistem verimi yüksek, miktarı bol ve ücretsizdir. Bilinenin tersine, rüzgar türbinlerinde, gürültü seviyesi oldukça düşüktür.Örnek kullanım alanları; • Evler • İşletmeler • Park, bahçe ve cadde aydınlatmaları. • Sinyalizasyon • Sulama sistemleri. • Karavan, tekne ve mobil istasyonlar

BİO ENERJİ

Çöp ve gübreler özel bir otomasyon ile biogaza dönüştürülür. Çöp ve gübrenin çevreye zarar vermeden imhası ve imhasında oluşan gazın enerjiye dönüşümüyle kaynak tasarrufu sağlar. Kontrollü mikrobiyolojik fermantasyon ile otomasyon sisteminin entegre edildiği inşaat ve teknolojik ekipmanların oluşturduğu bir komplekstir. Bir biyogaz tesisinde inşaat yapıları, tesis ekipmanları ve tasarım, hammadde ve projenin özelliklerine bağlı olarak farklıdır. İki kademeli ve tek kademeli biyogaz kompleksleri vardır. Tek aşamalı teknoloji hammaddelerin çoğu için kullanılır ve bu teknoloji, bir baz olarak kabul edilebilir. İki kademeli teknolojide ilave hidroliz reaktörü mevcuttur.

AKILLI AYDINLATMA ÇÖZÜMLERI

Işık ihtiyacına, insan yoğunluğuna göre kendini ayarlayan en az elektrik kullanarak aydınlatma sağlar. Belediyelerin sokak aydınlatmasını sürdürmek için maliyet / performans oranlarını azaltmasını sağlar.

ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONU (Elektrikli araçlar için şarj istasyonu çözümü.)

Elektrikli enerjisi ile çalışan araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel elektrikli araç şarj istasyonlarının ve bu üniteleri verimli şekilde kullanacak altyapı sistemlerinin gelişmemiş olmasıdır. Bu nedenle elektrikli araçların tüketicilere sunulmasından önce birçok farklı noktada konumlandırılan şarj istasyonlarına ve altyapı sistemlerine yatırım yapılması gerekmektedir.